VAV diffuser with SLD

Mã sản phẩm: S-VAD SLD

Mã đặt hàng: S-VAD SLD

Vật liệu: Diffuser bằng nhôm sơn tĩnh điện Damper bằng thép ZAM K27