VAN MỘT CHIỀU D100

Van một chiều ( non-return-damper NRD) là loại van chỉ cho phép luồng không khí đi theo một chiều nhất định. Đây là loại van được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều hòa không khí và thông gió dân dụng hoặc công nghiệp

Danh mục: