Tấm nan sọt trứng

Mã sản phẩm: SEG

Mã đặt hàng: SEG1200

Vật liệu: Nhôm

Ứng dụng: