Quạt cắt gió NEDFON

Mã sản phẩm: Nedfon FM

Mã đặt hàng: Nedfon FM

Vật liệu: Vỏ kim loại

Ứng dụng Không tạo nhiệt ra môi trường xung quanh Vỏ kim loại chắc chắn với khả năng chống cháy và lắp đặt dễ dàng.