Quạt âm trần nối ống NEDFON

Mã sản phẩm: Nedfon DPT

Mã đặt hàng: Nedfon DPT

Vật liệu: Vỏ kim loại

Ứng dụng Loại quạt: Quạt thông gió âm trần nối ống gió độ ồn thấp Hãng sản xuất: Nedfon