ỐNG MỀM KHÔNG BẢO ÔN BỌC PVC

Mã sản phẩm: STC D100 ~ D450

Vật liệu: Aluminum Foil + PVC

Ứng dụng: Cấp khí áp lực cao

Danh mục: