ỐNG MỀM KHÔNG BẢO ÔN

Mã sản phẩm: STF D100 ~ D600

Vật liệu: Aluminum Foil

Ứng dụng: Cấp khí

Danh mục: