NỐI MỀM KHÔNG CHỐNG CHÁY

Mã sản phẩm: RO

Vật liệu: PVC + Rubber

Ứng dụng: Chống rung đường ống

Danh mục: