NỐI MỀM (CANVAS) LOẠI CHỐNG CHÁY

Nối mềm (canvas) loại chống cháy là một sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ mới đã được tiêu chuẩn hóa để ứng dụng vào công việc thực tế một cách hiệu quả nhất

Mã sản phẩm: SI

Vật liệu: Fiber Glass + Silicone

Ứng dụng: Chống rung đường ống

Danh mục: