Miệng gió khuếch tán tròn (kiểu 4 đĩa)

Mã sản phẩm                  SRD4

Mã đặt hàng                    D600 D460 D410 D300

Vật liệuVật liệu                nhôm Sơn tĩnh điện màu tiêu chuẩn: trắng – RAL 9010 Tỉ lệ thoáng: > 50%

Ứng dụng