Miệng gió khuếch tán tròn (kiểu 1 đĩa)

Mã sản phẩm                  SRD1

Mã đặt hàng                    D600 D460 D410 D300

Vật liệuVật liệu:               nhôm Hoàn thiện tiêu chuẩn: sơn tĩnh điện Màu tiêu chuẩn: trắng – RAL 9010 Tỉ lệ thoáng: > 50%

Ứng dụng