Hộp gió vuông

Mã sản phẩm: SHGV

Mã đặt hàng: SHGV

Vật liệu: Thép mạ kẽm

Ứng dụng: