Hộp gió vuông – tròn

Mã sản phẩm: SVT

Mã đặt hàng: SVT (WxH-D)

Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện

Ứng dụng: