Cửa/Miệng gió nan sọt trứng 45 cố định/tháo lắp

Mã sản phẩm                  SECG & SECG-0 (45DEG)

Mã đặt hàng

Vật liệu                            Miệng gió nan sọt trứng 45 độ, cố định/ tháo lắp Starduct làm bằng nhôm hợp kim đinh hình A6063-T5 diện tích thông                                                    thoáng đạt ~88%

Ứng dụng