ỐNG GIÓ MỀM CÓ BẢO ÔN

Mã sản phẩm: STI D100 ~ D600

Vật liệu: Aluminum foil + Fiber glass 24kg/m3

Ứng dụng: Cấp khí lạnh

Danh mục: